Tanie Implanty

Tanie implanty. Niska cena, wysoka jakość i trwałość


Advanced Online Solutions

Our service comes packed to the brim with tons of amazing features.

Planowanie leczenia implanto-protetycznego

Planowanie leczenia implanto-protetycznego

Planowanie leczenia implanto-protetycznego Zagadnienia medyczno-prawne Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia lekarz powinien dokładnie przedyskutować z pacjentem jego oczekiwania i wymagania dotyczące efektu kosmetycznego. W starannie zebranym wywiadzie należy zwrócić uwagę na stosunek pacjenta do uprzednio leczących go lekarzy. Dodatkowo należy wykonać przy pomocy odpowiedniego sprzętu pełną serię zdjęć rentgenowskich techniką kąta prostego. Najlepiej wykonać dwa zestawy modeli diagnostycznych. Jeden z modeli powinien być zamontowany w półruchomym artykulatorze według wykonanych pomiarów i zanotowanych danych z badań wewnątrzustnych. Drugi natomiast powinien zostać zastosowany do wykonania woskowego modelu , aby przedstawić pacjentowi planowane efekty estetyczne. Jeżeli wymagania pacjenta są nie realne lub jeżeli, jego opinia rożni się od opinii stomatologa, lekarz powinien opracować planowanie leczenia implanto-protetycznego, udzielić porady i wyjaśnić trudności w uzyskaniu określonych wyników kosmetycznych. Jeżeli pacjent nie może zaakceptować leczenia zaproponowanego przez lekarza, nie należy podejmować się żadnego leczenia. Stomatolog Szczecin Fotografowanie Planowanie leczenia implanto-protetycznego powinno zawierać fotografie wykonane przed rozpoczęciem leczenia. Mogą być one zastosowane jako środek w porozumiewaniu się pomiędzy stomatologiem a technikiem dentystycznym. Fotografie powinny być również wykonane...

More Information
Projekt przebiegu kształcenia w zakresie implantologii

Projekt przebiegu kształcenia w zakresie implantologii

Ostatnie dziesięciolecia stanowiły złoty okres dla rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w medycynie. Część tych „nowinek’’ weszła na stałe do kanonu postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego. Przykładem tego są w stomatologii implanty. W tabeli przedstawiamy projekt przebiegu kształcenia w zakresie implantologii stomatologicznej. Stomatolog Szczecin Instalacja implantów zębowych wymaga bezpiecznej procedury chirurgicznej. Jednakże, powikłania operacyjne mogą wywołać wrażliwość sąsiednich struktur, szczególnie w złożonych przypadkach z ograniczonym podparciem kostnym. Celem tego sprawozdania jest wskazanie strategii pozwalających uniknąć najczęstszych powikłań i zaproponowanie postępowania w razie ich wystąpienia. Porozumienie wypracowane podczas Pierwszych Europejskich Warsztatów Nauczania Implantologii Stomatologicznej zaleca wprowadzenie nauczania implantologii stomatologicznej jako, integralnej części programu studiów. Stosowanie implantów w stomatologii odtwórczej stało się powszechnie akceptowane i jest coraz lepiej udokumentowane. Powikłania związane z leczeniem implantologicznym, takie jak periimplantitis stają się coraz częstszym problemem. W związku z tym konieczne jest żeby współczesny dentysta był w pełni świadom możliwości i ograniczeń jakie niesie ze sobą odbudowa protetyczna oparta na implantach. Istnieje znaczne zróżnicowanie pod względem nauczania implantologii w toku studiów, zależnie od uczelni i kraju. Podobnie...

More Information
Implanty NanoTite Certain

Implanty NanoTite Certain

W celu weryfikacji kierunku i położenia 3 otworów nawierconych pod Implanty NanoTite Certain wprowadzono w nie narzędzia Direction Indicator (DI100). Ponownie użyto wiertła Twist Drill o średnicy 2 mm, wprowadzając je w każdym miejscu na całą, określoną wcześniej, głębokość. Do otworów wypreparowanych wiertłem Twist Drill o średnicy 2 mm wprowadzano wiertło Pilot Drill (PD 100) na głębokość wskazywaną przez laserowo wypaloną linię w celu uformowania odcinka koronowego łoża dla implantu. W miejscu zęba 46 kontynuowano zabieg osteotomii wiertłem Twist Drill o średnicy 3,25 mm (ACT3215), które wprowadzano na pożądaną głębokość, umożliwiającą wszczepienie implantu NanoTite Certain o średnicy 5 mm i długości 10 mm. Uwaga klinicysty: Gromadzenie wiórów kostnych w rowkach wiertła Twist Drill o średnicy 2 mm stanowiło dobre źródło wiedzy o jakości kości podczas wstępnej osteotomii. Mniejsza ilość gromadzących się wiórów kostnych wskazuje na występowanie kości miękkiej typu IV. Preparację łoża pod implanty NanoTite Certain w miejscu zębów 43 i 44 przeprowadzono zgodnie z wytycznymi dotyczącymi nawiercania kości miękkiej pod implanty NanoTite Certain o średnicy 4 mm. Dentysta...

More Information